MONTFIX, s.r.o.

OKNÁ PRE VAŠU SPOKOJNOSŤ

V tejto sekcii nájete opovede na často kladené otázky.
Záručná doba poskytovaná na výrobky
Štandardne sa na dodávané plastové prvky poskytuje záruka v dĺžke 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od okamihu odovzdania diela. Záručná doba na montáž sa dohaduje na dobu 24 mesiacov počítanú od okamihu odovzdania diela. Záručná lehota na dodávku príslušenstva sa poskytuje na dobu 24 mesiacov počítanú od okamihu odovzdania diela.
Rosenie okien
Rosenie okien (kondenzáciu vodnej pary) spôsobuje vysoká vlhkosť vzduchu v miestnosti, ktorá vzniká, paradoxne, veľmi dobre tesniacimi oknami.
  • rosy na okne z interiérovej strany sa zbavíte vetraním. Sú dva spôsoby. Buď je to dlhodobé mikrovetranie – cez štrbinu medzi rámom a oknom, alebo nárazové vetranie, keď otvoríte okno dokorán.
  • výhodnejšie vetranie, aj z hľadiska šetrenia energiou, je nárazové vetranie cez dokorán otvorené okná. Tento spôsob vetrania je potrebné opakovať viackrát za deň.
  • ďalšou možnou príčinou rosenia okien je nesprávne umiestnenie radiátora.
  • najviac sa rosia okná zo severnej, severo-západnej a severo-východnej strany. Je to preto, že na tieto okná počas celého dňa nezasvieti slnko a prirodzene sa tak nezohrievajú.
Ak sa vytvára rosa vnútri v okne (medzi tabuľami skla) je to chyba výrobku – okno nie je vzduchotesné. Reklamujte ho.
Zabránenie roseniu okien
Úplne sa vyhnúť roseniu sa nedá, dá sa mu však predísť správnym vetraním (cca 10 min., 2×/denne, okno otvorené dokorán), zvýšením teploty vzduchu v miestnosti a umožnením prúdeniu teplého vzduchu priamo na okno z vykurovacieho telesa (radiátor) umiestneného zvyčajne pod oknom (zakrytie radiátora širokou parapetnou doskou zvyšuje riziko rosenia).
Správne vetranie je najvhodnejším riešením problému kondenzácie vodnej pary. S oknami Inoutic sa „samovetranie“ bytov neuskutočňuje. Aby sme sa postavili „slabinám“ vzduchotesných okien, vyvinul HESTA základný vetrací systém, ktorý zaručuje nevyhnutné základné vetranie
Správne vetranie
Nové okná si žiadajú určité zmeny v návykoch. Vaše nové okná budú tesniť podstatne lepšie ako tie pôvodné. Preto je nutné prispôsobiť režim vetrania miestností novému stavu. Staré okná väčšinou netesnili nie len po stránke tepelnej, ale taktiež nimi prechádzal niekoľkonásobok odporúčaného množstva vzduchu. To malo za následok vysoké straty tepla ako prestupom, tak aj infiltráciou. Nové okná zamedzia obom únikom, určitú výmenu vzduchu je ale treba zachovať. To sa dá zaistiť niekoľkými spôsobmi. Ideálne je nútené, plne kontrolované vetranie s obmedzením tepelných strát, najjednoduchšie je pravidelné vetranie miestností, v ktorých bývame. Možností je hneď niekoľko:
  • otvoreným oknom – vhodné na rýchle, krátkodobé prevetranie predovšetkým pri nízkych teplotách
  • sklopeným oknom – vhodné pre dlhodobé vetranie len pri vyšších teplotách, porovnateľných s teplotou v miestnosti
  • mikroventilácíou (štrbinové vetranie) – umožňuje vetrať víacmenej trvalo – hodí sa však len v určitom rozsahu teplôt
  • infiltráciou (úpravou tesnenia) – trvalé vetranie, zaisťujúce hygienickú výmenu vzduchu pri extrémnych (výpočtových) teplotách